× "Polityce Prywatności".
myLekarze.pl

(np. Ortopeda Częstochowa lub Jan Kowalski)

Zespół Rehabilitacji PROMYK

Zespół Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej "PROMYK" Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Partnerzy:
lekarz lekarz kliniki EASY.LV
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.1